Höj taket i a-kassan!

Från en av de bästa a-kassorna till en av de sämsta på 20 år

I inget annat EU-land har ersättningsgraden i a-kassan sjunkit lika mycket som i Sverige under de senaste 20 åren. Att Sverige skulle ha en generös a-kassa stämmer inte längre. Det är dags att höja taket i a-kassan!

Ladda ner rapporten

OECD tar regelbundet fram statistik som jämför hur mycket hushåll har att leva på vid arbetslöshet jämfört med vid arbete. I den här rapporten visar TCO med hjälp av OECD:s data att Sverige tappat drastiskt de senaste 20 åren. År 2020 hamnar Sverige på plats 21 av 27. Inget annat EU-land har sänkt ersättningsgraden lika mycket som Sverige har gjort under 20-årsperioden.

I ett välfärdssamhälle är det viktigt att samhället kan ge ett skydd när man behöver det som mest, till exempel när man blir arbetslös. A-kassan ska ge ekonomisk trygghet under tiden man söker jobb så att man inte bara hittar ett jobb, utan rätt jobb. Det är långsiktigt bättre för individen och för samhället.

TCO:s förslag

 • Taket i a-kassan behöver höjas

   De nu tillfälligt höjda nivåerna som infördes under pandemin behöver permanentas. 

 • Indexera taket i a-kassan

   Taket i a-kassan behöver indexeras så att värdet inte urholkas när priserna och lönerna ökar.

Läs om hur a-kassan urholkats i Sverige i ett internationellt perspektiv

I Sverige har ersättningen när man är arbetslös för ett typhushåll sänkts med 9 procentenheter på 20 år. Det gör Sverige till det land som förändrat ersättningen mest i EU och svenska ersättningsnivåer är i bottenskiktet. För 20 år sedan, när jämförelseperioden startar, låg Sverige i topp.

För medlemmarna i TCO-förbunden kan ett bra inkomstskydd vid arbetslöshet betyda mycket. Det ska vara en ekonomisk trygghet under tiden man söker jobb så att man kan hitta rätt jobb, inte bara ett jobb. Därför vill TCO att den höjda nivån i a-kassan ska permanentas och indexeras.  Från bäst till sämst i Norden

  För 20 år sedan var nettoinkomsten vid arbetslöshet högst i Sverige jämfört med de andra länderna i Norden. I dag är den lägst. Tabellen visar nettoinkomst den andra månaden i arbetslöshet i procent av nettoinkomsten vid arbete. Källa: OECD.

  Sverige i botten vad gäller a-kassa

  Sverige hamnar i botten när man jämför ersättningar i a-kassan med andra europeiska länder. När man jämför med Norden är Sverige sist.
  Diagrammet visar nivån på ersättningen vid arbetslöshet i olika länder. Källa OECD.

  Fler svenskar vill ha hög ersättning i a-kassan

  Sedan 2018 ökar stödet bland de som är yrkesverksamma om att en hög a-kassa är viktigt. Fler vill se en hög ersättning så att man kan koncentrera sig på att söka jobb när man är arbetslös.

  Källa: Novus 2021 och 2018. Påståendet 2018 var ställt: Hellre bra ersättningar för arbetslösa så att de kan leva drägligt under tiden de är borta från arbetslivet.

  9 av 10 tror att Sverige har en generös a-kassa

  De allra flesta tror att Sverige har en generös a-kassa jämfört med andra EU-länder och de allra flesta vill också att det ska vara så.
  Källa: Novus 2021